Mây Chiều

Mây Chiều

Lời bài hát Mây Chiều

Đóng góp bởi

Chiều xuống, lá khô rơi người đi
Đã không quay lại
Ngoại đứng dáng lưng còng
Một con đò qua mấy sông
Ngoài kia mây trắng bay
Miền quê nắng mưa bao ngày
Tóc xanh bây giờ
Đã pha thêm màu mây
Ngày đó mái tranh xiêu
Từng đêm gió mưa trên đồng
Mẹ đã bước sang sông ngoại
Nuôi đàn em tháng năm
Ngoài kia cây mía lau
Buồn thiu xác xơ bên rào
Bóng mây ban chiều
Làm sao che bão giông
Ơ, gió lạnh ngoài hiên
Gió giật từng cơn
Buồm rơm che cháu qua đêm
Mưa rớt lạnh ngoài hiên
Mái nhà bình yên
Dòng sông sóng xô đôi bờ
Như tiếng ngoại ầu ơ
Ơi, tóc ngoại ngày nay
Trắng tựa màu mây
Đời chưa qua hết gian nan
Ơi, gió lạnh từng đêm
Dáng ngoại gầy thêm
Chiều nay lá rơi bên thềm
Cau trắng rụng ngoài hiên
Ngày đó mái tranh xiêu
Từng đêm gió mưa trên đồng
Mẹ đã bước sang sông ngoại
Nuôi đàn em tháng năm
Ngoài kia cây mía lau
Buồn thiu xác xơ bên rào
Bóng mây ban chiều
Làm sao che bão giông
Ơ, gió lạnh ngoài hiên
Gió giật từng cơn
Buồm rơm che cháu qua đêm
Mưa rớt lạnh ngoài hiên
Mái nhà bình yên
Dòng sông sóng xô đôi bờ
Như tiếng ngoại ầu ơ
Ơi, tóc ngoại ngày nay
Trắng tựa màu mây
Đời chưa qua hết gian nan
Ơi, gió lạnh từng đêm
Dáng ngoại gầy thêm
Chiều nay lá rơi bên thềm
Cau trắng rụng ngoài hiên