Màu Xanh Tình Yêu (Live)

Màu Xanh Tình Yêu (Live)

Lời bài hát Màu Xanh Tình Yêu (Live)

Đóng góp bởi

Một ngày anh đến
Nghe đời bỗng thấy reo vui
Và rằng em biết
Đã yêu anh sẽ yêu dài lâu
Em yêu anh như nắng yêu trời
Em yêu anh không nói nên lời
Em yêu anh như gió
Yêu cơn mưa trong nắng hạ rơi
Trong nắng hạ rơi
Kỷ niệm đó dễ đâu phai tàn
Hạnh phúc đó
Đừng như khói sương tan trong hư vô
Tình yêu xanh màu xanh ước mơ
Đêm từng đêm đời như giấc mơ
Trên đường khuya cùng nhau sánh vai
Trọn đời em luôn yêu anh mãi
Nguyện cầu cho tình yêu mãi xanh
Như màu xanh tình em với anh
Cho ngày mai mình luôn có nhau
Mãi không rời xa
Một ngày anh đến
Nghe đời bỗng thấy reo vui
Và rằng em biết
Đã yêu anh sẽ yêu dài lâu
Em yêu anh như nắng yêu trời
Em yêu anh không nói nên lời
Em yêu anh như gió
Yêu cơn mưa trong nắng hạ rơi
Trong nắng hạ rơi
Kỷ niệm đó dễ đâu phai tàn
Hạnh phúc đó
Đừng như khói sương tan trong hư vô
Tình yêu xanh màu xanh ước mơ
Đêm từng đêm đời như giấc mơ
Trên đường khuya cùng nhau sánh vai
Trọn đời em luôn yêu anh mãi
Nguyện cầu cho tình yêu mãi xanh
Như màu xanh tình em với anh
Cho ngày mai mình luôn có nhau
Mãi không rời xa
Tình yêu xanh màu xanh ước mơ
Đêm từng đêm đời như giấc mơ
Trên đường khuya cùng nhau sánh vai
Trọn đời em luôn yêu anh mãi
Nguyện cầu cho tình yêu mãi xanh
Như màu xanh tình em với anh
Cho ngày mai mình luôn có nhau
Mãi không rời xa