Màu Hoa Đỏ

Màu Hoa Đỏ

Lời bài hát Màu Hoa Đỏ

Đóng góp bởi

Có người lính
Mùa xuân ấy
Ra đi từ mái tranh nghèo
Có người lính
Mùa thu ấy
Ra đi từ đó không về
Dòng tên anh
Khắc vào đá núi
Mây ngàn hóa
Bóng cây tre
Chiều biên cương
Trắng trời sương núi
Mẹ già mỏi mắt nhìn theo
Việt Nam ơi Việt Nam
Núi cao như tình mẹ
Bốn mùa tóc bạc
Nỗi thương con
Việt Nam ơi Việt Nam
Ngọn núi nơi anh ngã xuống
Rực cháy lên
Màu hoa đỏ phía rừng xa
Rực cháy lên
Màu hoa đỏ
Trước hoàng hôn
Có người lính
Mùa xuân ấy
Ra đi từ mái tranh nghèo
Có người lính
Mùa thu ấy
Ra đi từ đó không về
Dòng tên anh
Khắc vào đá núi
Mây ngàn hóa
Bóng cây tre
Chiều biên cương
Trắng trời sương núi
Mẹ già mỏi mắt nhìn theo
Việt Nam ơi Việt Nam
Núi cao như tình mẹ
Bốn mùa tóc bạc
Nỗi thương con
Việt Nam ơi Việt Nam
Ngọn núi nơi anh ngã xuống
Rực cháy lên
Màu hoa đỏ phía rừng xa
Rực cháy lên
Màu hoa đỏ
Trước hoàng hôn
Rực cháy lên
Màu hoa đỏ
Trước hoàng hôn