Matthew Passion, BWV 244, Part I: Nr.34 Rezitativ: Und Siehe, Einer Aus Denen

Matthew Passion, BWV 244, Part I: Nr.34 Rezitativ: Und Siehe, Einer Aus Denen