Matthew Passion, BWV 244, Part I: Nr.30 Rezitativ: Und Er Kam Zu Seinen Jüngern

Matthew Passion, BWV 244, Part I: Nr.30 Rezitativ: Und Er Kam Zu Seinen Jüngern