Matthew Passion, BWV 244 (Bc D3b): Part 2. No. 53. Da Nahmen Di

Matthew Passion, BWV 244 (Bc D3b): Part 2. No. 53. Da Nahmen Di