Mặt Trời Êm Dịu

Mặt Trời Êm Dịu

Lời bài hát Mặt Trời Êm Dịu

Đóng góp bởi

Mặt trời ngày mùa xuân xanh thắm
Và mặt trời của em
Rạng ngời mà vẫn không chói lóa
Thật hiền mặt trời của em
Mắt xanh hỡi trăng đêm rằm
Mặt trời của em đó
Với em với em anh là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu
Sáng trong hỡi trăng đêm rằm
Mặt trời của em đó
Với em với em anh là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu
Mặt Trời cười lung linh nắng
Dịu dàng mặt Trời của em
Mắt xanh hỡi trăng đêm rằm
Mặt trời của em đó
Với em với em anh là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu
Sáng trong hỡi trăng đêm rằm
Mặt trời của em đó
Với em với em anh là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu
Mắt xanh hỡi trăng đêm rằm
Mặt trời của em đó
Với em với em anh là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu
Sáng trong hỡi trăng đêm rằm
Mặt trời của em đó
Với em với em anh là mặt trời
Mùa Xuân êm dịu