Mặt Trái Của Sự Thật

Mặt Trái Của Sự Thật

HKT

Lời bài hát Mặt Trái Của Sự Thật

Đóng góp bởi

Người ta nói em yêu tôi
Người ta nói em thương tôi
Bên tôi vui buồn sớt chia
Người ta thấy em bên tôi
Và người ta ước mong như tôi
Xem tôi là người hạnh phúc
Mà người ta đâu có hay
Lòng tôi như vỡ tan
Vẫn vui tươi bên người yêu
Mặc cho em luôn thản nhiên
Và mặc cho em đang đóng film
Một cuốn film
Cho bao người xem
Chỉ là hình thức
Em quan tâm tôi
Như người yêu
Trước mắt thế gian
đâu ai hay biết một sự thật
Rằng em không yêu tôi
Rằng em không thương tôi
Em chỉ xem
Tôi như một tấm bia chắn
Tội nghiệp cho tôi bơ vơ
Cô đơn trong màn đêm
Khi đã biết em
Say mê trong tim một bóng hình
Người mà em luôn yêu thương
Người cho em bao giấc mơ
Những giấc mơ
Của hai người đàn bà
Mà người ta đâu có hay
Lòng tôi như vỡ tan
Vẫn vui tươi bên người yêu
Mặc cho em luôn thản nhiên
Và mặc cho em đang đóng film
Một cuốn film
Cho bao người xem
Chỉ là hình thức
Em quan tâm tôi
Như người yêu
Trước mắt thế gian
đâu ai hay biết một sự thật
Rằng em không yêu tôi
Rằng em không thương tôi
Em chỉ xem
Tôi như một tấm bia chắn
Tội nghiệp cho tôi bơ vơ
Cô đơn trong màn đêm
Khi đã biết em
Say mê trong tim một bóng hình
Người mà em luôn yêu thương
Người cho em bao giấc mơ
Những giấc mơ
Của hai người đàn bà
Chỉ là hình thức
Em quan tâm tôi
Như người yêu
Trước mắt thế gian
đâu ai hay biết một sự thật
Rằng em không yêu tôi
Rằng em không thương tôi
Em chỉ xem
Tôi như một tấm bia chắn
Tội nghiệp cho tôi bơ vơ
Cô đơn trong màn đêm
Khi đã biết em
Say mê trong tim một bóng hình
Người mà em luôn yêu thương
Người cho em bao giấc mơ
Những giấc mơ
Của hai người đàn bà
Người mà em luôn yêu thương
Người cho em bao giấc mơ
Những giấc mơ
Của hai người đàn bà