Mất Rồi Tiếc

Mất Rồi Tiếc

Lời bài hát Mất Rồi Tiếc

Đóng góp bởi

Có những thứ ta không cần, nó sao cứ đến gần Có những thứ ta cần lại không đến Giống như chúng ta đã từng, hứa sẽ chẳng quay lưng Nhưng giờ sao, cũng thành người dưng… Có những thứ ta mất rồi, mới thấy tiếc ta đi tìm Có những thứ mất đi chẳng tiếc Giống như 2 chúng ta là, yêu nhau rất thiết tha Xa nhau, em vui, anh đau… Vì sao người nỡ buông đôi tay để anh đứng ở đây một mình, lệ cay Chuyện tình ta giờ đây tựa như một chiếc lá bay Lá bay đi đâu rồi, mà cớ sao anh vẫn đợi Chuyện tình ta ai đúng ai sai, cũng rồi… Ngày xưa mình nói dăm 3 câu yêu nhau nhưng đến nay không còn, nợ nhau Đành xa em dù cho con tim anh rất đau Tiếc cho 2 ta là, nhưng đã yêu nhau thế mà Người chọn ngọc ngà, bỏ rơi tình ta.