Lời bài hát Mất Nhau Rồi

Đóng góp bởi

Chúng mình không còn
Yêu nhau thì thôi
Anh nói ra đi
Trắng đen một lời
Có gì mà ngại em ơi
Có gì mà đành gian dối
Anh không hề
Kết tội em đâu
Duyên tình không trọn
Gieo neo làm chi
Em cũng như anh
Sướng vui được gì
Chẳng thà đường tình đôi ngả
Em về trọn tình duyên mới
Còn anh đi cưới vợ là xong
Duyên kiếp đôi ta
Từ đây thôi bẽ bàng
Kỷ niệm chôn kín trong tim
Đời sẽ đổi thay
Và tình yêu xoá mờ
Bận lòng chi mối duyên hờ
Duyên tình không trọn
Xa nhau là hơn
Gian díu chi thêm
Đớn đau tủi hờn
Có gì mà ngại em ơi
Chẳng còn gì mà suy tính
Tình không thương
Xin đừng luỵ vương
Duyên kiếp đôi ta
Từ đây thôi bẽ bàng
Kỷ niệm chôn kín trong tim
Đời sẽ đổi thay
Và tình yêu xoá mờ
Bận lòng chi mối duyên hờ
Duyên tình không trọn
Xa nhau là hơn
Gian díu chi thêm
Đớn đau tủi hờn
Có gì mà ngại em ơi
Chẳng còn gì mà suy tính
Tình không thương
Xin đừng luỵ vương
Có gì mà ngại em ơi
Chẳng còn gì mà suy tính
Tình không thương
Xin đừng luỵ vương