Martika's Kitchen (Remix 1 Alt. 7

Martika's Kitchen (Remix 1 Alt. 7" Video Version)