Maria - Mẹ Vô Nhiễm

Maria - Mẹ Vô Nhiễm

Lời bài hát Maria - Mẹ Vô Nhiễm

Đóng góp bởi

Lạy mẹ MARIA vô nhiem nguyên
Tội xin cầu cho chúng con
Hằng chạy đến kêu xin mẹ.
Khi con vươn lỗi lầm,
Mẹ ơi xin đừng che
Chối con bơ vơ lạc lối
Nguyện mẹ dẫn đưa đời con .
Khi con đang sầu muộn
Mẹ đến an vui dạt dào.
Con cô đơn tuyệt vọng
Mẹ dắt con về an tình
Lạy mẹ MARIA vô nhiem nguyên
Tội xin cầu cho chúng con
Hằng chạy đến kêu xin mẹ.
Khi nhân gian đắm chìm tội
Nhơ buông màn tăm tối,
Ai hoang mang lạc lối ,
Nguyện mẹ chứa che ủi an,
Bao tâm tư muộn phiền tìm
Nương bên chân mẹ hiền
Quên đi bao nỗi niềm,
Cuộc sống bên mẹ nhân hiền.
Lạy mẹ MARIA vô nhiem nguyên
Tội xin cầu cho chúng con
Hằng chạy đến kêu xin mẹ.
Ai lang thang giữa đời
Mẹ ơi đưa đường chi lối .
Ai u mê trần giới nguyện
Mẹ chiếu soi bình minh,
Ai lâm cơn tội tình,
Còn mang trên vai cực hình,
Xin ra tay rủ tình mẹ
Cứ qua cơn nhục hình.
Lạy mẹ MARIA vô nhiem nguyên
Tội xin cầu cho chúng con
Hằng chạy đến kêu xin mẹ.