Mảnh Tình Sầu

Mảnh Tình Sầu

Lời bài hát Mảnh Tình Sầu

Đóng góp bởi

Nào ai nói thời gian là thuốc tiên
Xóa đi bao kỷ niệm buồn
Chìm trong đáy tim
Tại sao tình vương vấn
Giờ oán trách mà chi
Mặc ai đớn đau
Từ quen biết ngờ đâu tình dở dang
Vỡ tan cay đắng tình đầu
Đường em bước đi
Gặp không chào không nói
Hình bóng của người xưa
Cùng ai đón đưa
Tiếc nuối mà chi
Em quên tình cũ
Đành thôi thế thôi thế thôi
Em vui hạnh phúc riêng mình
Giết ân tình sao em
Còn đâu nữa còn đâu mà ước mơ
Nhắc chi than cũng muộn rồi
Còn chi nữa đâu
Người theo chồng hôm ấy
Tình cũ vẫn còn đây
Mặn môi mắt cay
Từ quen biết ngờ đâu tình dở dang
Vỡ tan cay đắng tình đầu
Đường em bước đi
Gặp không chào không nói
Hình bóng của người xưa
Cùng ai đón đưa
Tiếc nuối mà chi
Em quên tình cũ
Đành thôi thế thôi thế thôi
Em vui hạnh phúc riêng mình
Giết ân tình sao em
Còn đâu nữa còn đâu mà ước mơ
Nhắc chi than cũng muộn rồi
Còn chi nữa đâu
Người theo chồng hôm ấy
Tình cũ vẫn còn đây
Mặn môi mắt cay
Còn chi nữa đâu
Người theo chồng hôm ấy
Tình cũ vẫn còn đây
Mặn môi mắt cay
Còn chi nữa đâu
Người theo chồng hôm ấy
Tình cũ vẫn còn đây
Mặn môi mắt cay