Màn Sương Trắng

Màn Sương Trắng

Lời bài hát Màn Sương Trắng

Đóng góp bởi

Hãy nói một lời
Dù người sẽ đi
Hãy nói một lời
Dù ta sẽ buồn
Đến cuối đoạn đường
Chỉ còn riêng mỗi em thôi
Riêng mình em
Vẫn ôm hình bóng anh!
Dẫu biết ân tình
Chỉ là khói mây
Dẫu biết kỷ niệm
Giờ tan vỡ rồi
Níu kéo làm gì thì
Người cũng chẳng quay về
Sao lòng em còn hoài
Vấn vương một tình yêu?
Màn sương trắng
Giờ đây che kín đôi ta
Tìm đâu thấy một tia
Ánh sáng nhỏ nhoi cuối trời
Tại vì sao anh không giữ lấy
Để bây giờ người đã bước đi
Người có biết trái tim em
Yêu người tha thiết?
Người yêu hỡi tình ta
Như giấc chiêm bao
Khi thức giấc nhận ra
Ôi giấc mơ kia đã tàn!
Giọt sương đêm
Lạnh lùng buốt giá
Trái tim này bồi hồi xót xa
Vì em vẫn còn mãi
Yêu anh người ơi!
Hãy nói một lời
Dù người sẽ đi
Hãy nói một lời
Dù ta sẽ buồn
Đến cuối đoạn đường
Chỉ còn riêng mỗi em thôi
Riêng mình em
Vẫn ôm hình bóng anh!
Dẫu biết ân tình
Chỉ là khói mây
Dẫu biết kỷ niệm
Giờ tan vỡ rồi
Níu kéo làm gì thì
Người cũng chẳng quay về
Sao lòng em còn hoài
Vấn vương một tình yêu?
Màn sương trắng
Giờ đây che kín đôi ta
Tìm đâu thấy một tia
Ánh sáng nhỏ nhoi cuối trời
Tại vì sao anh không giữ lấy
Để bây giờ người đã bước đi
Người có biết trái tim em
Yêu người tha thiết?
Người yêu hỡi tình ta
Như giấc chiêm bao
Khi thức giấc nhận ra
Ôi giấc mơ kia đã tàn!
Giọt sương đêm
Lạnh lùng buốt giá
Trái tim này bồi hồi xót xa
Vì em vẫn còn mãi
Yêu anh người ơi!
Màn sương trắng
Giờ đây che kín đôi ta
Tìm đâu thấy một tia
Ánh sáng nhỏ nhoi cuối trời
Tại vì sao anh không giữ lấy
Để bây giờ người đã bước đi
Người có biết trái tim em
Yêu người tha thiết?
Người yêu hỡi tình ta
Như giấc chiêm bao
Khi thức giấc nhận ra
Ôi giấc mơ kia đã tàn!
Giọt sương đêm
Lạnh lùng buốt giá
Trái tim này bồi hồi xót xa
Vì em vẫn còn mãi
Yêu anh người ơi!
Vì em vẫn còn mãi
Yêu anh người có hay.