Mái Tranh Chùa Quê

Mái Tranh Chùa Quê

Xem MV bài hát

Lời bài hát Mái Tranh Chùa Quê

Đóng góp bởi

Chiều về Chùa quê in mái tranh xiêu Xiêu theo gió mưa chơi vơi theo chiều rơi Đàn chim vỗ cánh bay về Cùng kêu lên nghìn tiếng kinh xa Ngân khắp thinh không thiên tán hoa thành mưa Rơi trên chân lam Ni Cô bạc đầu Nghiêng nghiêng xương mai mưa ướt nước sân Chùa Mưa êm Lăng Nghiêm mưa thấm Di Đà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật (ơi) A Di Đà Phật, A Di Đà Phật (ơi) Trên vai Sư cô mái lá tranh nghèo Tay ôm bao la hằng vạn dân quê Quan Thế Âm, Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Đêm sâu cô liêu trong tiếng mõ luân hồi Phên thưa đong đưa nghe tiếng gió giao mùa Một mình một bóng đêm Một mình một Quán Âm Bầu trời Hoa Nghiêm Đêm sâu Sư Cô bên ánh đèn dầu Nghiêng vai Chân Như ôm cả tình đời Đêm lắng nghe, đêm lắng nghe, muôn lắng nghe Chiều về đường quê không một bóng trên đê Lác đác đó đây chim trắng bay về đâu? Trên áng mây nghe Kinh vọng vô thường Chợt bóng Sư Cô như ngàn mây Nghe kinh vang vang theo tiếng chuông chiều Hương quê như thơm mùi mái tranh Chùa A Di Đà Phật, A Di Đà Phật (ơi) A Di Đà Phật, A Di Đà Phật (ơi) A Di Đà Phật, A Di Đà Phật (ơi) A Di Đà Phật, A Di Đà Phật (ơi)