Mãi Không Rời Xa

Mãi Không Rời Xa

Lời bài hát Mãi Không Rời Xa

Đóng góp bởi

Anh.. lặng nghe..
Từ̀ng lời yêu trao riêng em
Tận con tim nà̀y
Vẫn mãi yêu
Và̀ sẽ̃ không bao giờ chia đôi
Hãy bên anh nhé́
Hã̃y cùng nhau
Bước trên đường dà̀i xa xôi
Mã̃i bên nhau
Dù̀ cho sương mờ̀ lối..
Sẽ̃ mã̃i không rời xa
Anh.. lặng nghe..
Từ̀ng lời yêu trao riêng em
Tận con tim nà̀y
Vẫn mãi yêu
Và̀ sẽ̃ không bao giờ chia đôi
Hãy bên anh nhé́
Hã̃y cùng nhau
Bước trên đường dà̀i xa xôi
Mã̃i bên nhau dù̀ cho sương mờ̀ lối..
Sẽ̃ mã̃i không rời xa
Sẽ̃ mã̃i không rời xa
Sẽ̃ mã̃i không rời xa
Bao nhiêu đêm dà̀i anh mơ
Về̀ một ngà̀y đôi tay trong tay
Con tim anh
đã̃ chợt lung lay
Kể từ̀ khi anh gặp được em
Từ lúc ấ́y..
Con tim anh nhận ra rằng
Ngườ̀i anh yêu chính là̀ em..
Nồ̀ng nàn yêu thương
Trong cơn mơ dịu dà̀ng em đến
Gầ̀n kề vai anh
Cho con tim cảm nhận
Hơi ấm bên nhau
Mã̃i cạnh nhau nhé́
Vẫ̃n nguyên nguyện ước mai sau..
I love Girl
Anh.. lặng nghe..
Từ̀ng lời yêu trao riêng em
Tận con tim nà̀y
Vẫn mãi yêu
Và̀ sẽ̃ không bao giờ chia đôi
Hãy bên anh nhé́
Hã̃y cùng nhau
Bước trên đường dà̀i xa xôi
Mã̃i bên nhau dù̀ cho sương mờ̀ lối..
Sẽ̃ mã̃i không rời xa
Sẽ̃ mã̃i không rời xa
Sẽ̃ mã̃i không rời xa
Sẽ̃ mã̃i không rời xa
Có một điều tuyệt vời là
Khi được thấy em cười
Trong vòng tay vào sớm mai
Vuốt mái tóc thật nhẹ
Và nụ cười thật khẽ
Và khi em ôm anh vuốt ve
Sex in the morning
That's so awesome my girl..
One step lower
Ngồi bên em
anh chẳng nghĩ đến ngày mai
Và chỉ cần được gần
Và đêm nay không tan
I just you say never freaking my love..
You take my soul.. get on my body..
This is maybe that why-y-y.. love her.
Anh.. lặng nghe..
Từ̀ng lời yêu trao riêng em
Tận con tim nà̀y
Vẫn mãi yêu
Và̀ sẽ̃ không bao giờ chia đôi
Hãy bên anh nhé́
Hã̃y cùng nhau
Bước trên đường dà̀i xa xôi
Mã̃i bên nhau dù̀ cho sương mờ̀ lối..
Sẽ̃ mã̃i không rời xa
Anh.. lặng nghe..
Từ̀ng lời yêu trao riêng em
Tận con tim nà̀y
Vẫn mãi yêu
Và̀ sẽ̃ không bao giờ chia đôi
Hãy bên anh nhé́
Hã̃y cùng nhau
Bước trên đường dà̀i xa xôi
Mã̃i bên nhau dù̀ cho sương mờ̀ lối..
Sẽ̃ mã̃i không rời xa
Sẽ̃ mã̃i không rời xa
Sẽ̃ mã̃i không rời xa