Mái Đình Làng Biển

Mái Đình Làng Biển

Lời bài hát Mái Đình Làng Biển

Đóng góp bởi

Thì thào cùng tuế nguyệt
Bao lâu bao lâu rồi.
Mái đình xưa làng biển.
Thêng thênh 1 góc trời
Những thăng trầm thời gian
Đã ghi tạc hình bóng
Nét chạm trổ phượng long
Uốn lượn tựa mây sóng
Gửi vào đây, vào đây
Vui buồn người Việt
Gửi vào đây vào đây
Tâm hồn người Việt
Đâu trúc mai sân đình
Đâu dáng ai ưa nhìn
Đậm lòng tôi câu hát người xinh
Vây quang nhịp trống chèo
Ai trao duyên ai vô tình
Nên còn đây lời hẹn
Chăm non một góc đình
Những thăng trầm thời gian
Đã ghi tạc hình dáng
Nét chạm trổ phượng long
Uốn lượn tựa mây sóng
Gửi vào đây vào đây
Vui buồn người Việt
Gửi vào đây vào đây
Tâm hồn người Việt
Đâu trúc mai sân đình
Đâu dáng ai ưa nhìn
Động lòng tôi câu hát người xinh
Ơi vút cong mái đình ơi
Ơi nước non ân tình hồn Việt Nam
Như thế thưở bình minh