Lời bài hát Mai Anh Lên Đường

Đóng góp bởi

Ft. Dương Hồng Loan
Mai anh lên đường
Tạm biệt quê hương
Xa mẹ xa cha
Xa ghế nhà trường
Xa luôn người
Em nhỏ thân thương
Anh đi làm
Người lính biên cương
Giữ biển trời
Giữ đảo quê hương
Mai anh đi rồi
Gắng lòng nhé em
Đừng làm lệ mưa
Rơi ướt vai mềm
Anh sẽ về
Cùng em sánh đôi
Trên con đường
Đầy hoa thắm tươi
Em hãy cười
Cho lòng anh vui
Anh hãy yên lòng
Tròn chí làm trai
Gìn giữ non sông
Biển đảo đêm ngày
Tay vững vàng
Cầm súng giương cao
Anh lính biển
Em yêu biết bao
Em vui nhiều
Và luôn tự hào
Mai anh đi làm
Nghĩa vụ thiêng liêng
Gửi lại em
Thương mẹ cha quê nhà
Em tới rừng
Hoa thắm hương cau
Cho dây trầu
Quấn lấy hàng cau
Vẫn xanh màu
Như thuở ngày nao
Mai đây anh về
Thưa cùng mẹ cha
Trầu cau mang qua
Xin rước em về
Yêu câu thề
Son sắc duyên quê
Bao tháng ngày
Đợi mong vấn vương
Nay không còn
Xa cách nhớ thương
Anh hãy yên lòng
Tròn chí làm trai
Gìn giữ non sông
Biển đảo đêm ngày
Tay vững vàng
Cầm súng giương cao
Anh lính biển
Em yêu biết bao
Em vui nhiều
Và luôn
Tự hào
Mai anh đi làm
Nghĩa vụ thiêng liêng
Gửi lại em
Thương mẹ cha
Quê nhà
Em tới rừng
Hoa thắm hương cau
Cho dây trầu
Quấn lấy hàng cau
Vẫn xanh màu
Như thuở ngày nao
Mai đây anh về
Thưa cùng mẹ cha
Trầu cau mang qua
Xin rước em về
Yêu câu thề
Son sắc duyên quê
Bao tháng ngày
Đợi mong vấn vương
Nay không còn
Xa cách nhớ thương
Yêu câu thề
Son sắc duyên quê
Bao tháng ngày
Đợi mong vấn vương
Nay không còn
Xa cách nhớ thương