Lời bài hát Lý Do

Đóng góp bởi

Lại một lần nữa
Sao anh có nhiều lí do
Lại một lần nữa
Sao không chỉ là lí do
Bởi vì anh không cam tâm
Bởi vì anh không vậy đâu
Hãy cho anh
Nói ra được lý do
Lại một lần nữa
Anh chỉ muốn được thứ tha
Lại một lần nữa
Hay đã có người thứ ba
Thật lòng anh yêu mình em
Thật lòng anh sẽ thay đổi
Hãy cho anh
Được sửa sai lỗi lầm
Hôm qua em bắt gặp anh
Anh và cô ấy
Trông thật xứng đôi
Anh
Hãy nói thật đi
Anh và cô ấy
Là như thế nào
Anh với cô ấy
Là bạn thôi
Gặp lại bạn cũ
Nói chuyện xã giao
Sao em quá đa nghi
Anh nào có lỗi
Đừng trách anh như vậy
Thôi đi miệng lưỡi của đàn ông
Anh nào cũng thế
Cũng chẳng yêu thật lòng
Tôi đã quá khờ dại
Một lòng chung thủy
Đổi lấy để được gì
Anh xin hứa kể từ nay
Không làm em đau
Không để em phải buồn
Anh sẽ không giống bao đàn ông
Bởi vì anh không phải là như thế
Lại một lần nữa
Sao anh quá nhiều lý do
Lại một lần nữa
Sao cũng chỉ là lý do
Bởi vì anh không cam tâm
Bởi vì anh không vậy đâu
Hãy cho anh
Nói ra được lý do
Lại một lần nữa
Anh chỉ muốn được thứ tha
Lại một lần nữa
Hay đã có người thứ ba
Thật lòng anh yêu mình em
Thật lòng anh sẽ thay đổi
Hãy cho anh
Được sửa sai
Lỗi lầm
Thôi đi miệng lưỡi của đàn ông
Anh nào cũng thế
Cũng chẳng yêu thật lòng
Tôi
Đã quá khờ dại
Một lòng chung thủy
Đổi lấy để được gì
Anh xin hứa kể từ nay
Không làm em đau
Không để em phải buồn
Anh sẽ không giống bao đàn ông
Bởi vì anh không phải là như thế
Lại một lần nữa
Sao anh quá nhiều lý do
Lại một lần nữa
Sao cũng chỉ là lý do
Bởi vì anh không cam tâm
Bởi vì anh không vậy đâu
Hãy cho anh
Nói ra được lý do
Lại một lần nữa
Anh chỉ muốn được thứ tha
Lại một lần nữa
Hay đã có người thứ ba
Thật lòng anh yêu mình em
Thật lòng anh sẽ thay đổi
Hãy cho anh
Được sửa sai
Lỗi lầm
Thôi
Đường anh anh bước
Dù chỉ là
Thoáng qua mà thôi
Em đừng nên nói thế
Cuộc tình ta
Kết thúc như vậy sao
Lại một lần nữa
Sao anh quá nhiều lý do
Lại một lần nữa
Sao cũng chỉ là lý do
Bởi vì anh không cam tâm
Bởi vì anh không vậy đâu
Hãy cho anh
Nói ra được lý do
Lại một lần nữa
Anh chỉ muốn được thứ tha
Lại một lần nữa
Hay đã có người thứ ba
Thật lòng anh yêu mình em
Thật lòng anh sẽ thay đổi
Hãy cho anh
Được sửa sai
Lỗi lầm
Thật lòng anh yêu mình em
Thật lòng anh sẽ thay đổi
Hãy cho anh
Được sửa sai
Lỗi lầm