Luồn Thẳng Vào Tim

Luồn Thẳng Vào Tim

Lời bài hát Luồn Thẳng Vào Tim

Đóng góp bởi

Làng bên có cô gái nọ
Hình thơm, tiếng thơm mắt cười tròn vo
Mẹ cha kết như điếu đổ
Mà anh, hỡi a ơi anh
Vì anh trót yêu cô nàng tuổi trâu
Muốn bê em về làm dâu
Mà lạy trời
Tâm như trăng sáng
Nhưng bù lại
Cái nết em thì hơi ngang
Ôi con cua hai cẳng tám càng
Hay luyên thuyên nên chẳng chán nàng
Mà ngờ đâu người chẳng màng tình duyên
Em từ chối văn hay như trường chuyên
Vậy thì làm sao
Ui dồi không sao
Em thông minh cũng không bằng tâm linh
Để ngày mai anh đi lên chùa Hương
Anh xin anh khấn cho được người thương
Con xin ông Tơ, con xin bà Nguyệt
Xin cho em vấp sợi tơ duyên
Rơi trúng sào huyệt
Con xin ông Tơ, con xin bà Nguyệt
Xin cho em vấp sợi tơ duyên
Rơi trúng sào huyệt
Xe xe xe xe xe chỉ
Luồn luồn luồn luồn luồn kim
Xe duyên xe như xe chỉ
À ới a, a a a ới à
Xe xe xe xe xe chỉ
Luồn luồn luồn luồn luồn kim
Xe duyên xe như xe chỉ
Luồn luồn, luồn thẳng vào tim
Luồn kim
Luồn luồn luồn luồn luồn kim
Luồn thẳng vào tim
Yêu em mấy núi í a cũng trèo
Thương em mấy sông ối a cũng lội
Mấy đèo, em trên xe ga
Ước chi đang ngồi xe hoa
Đưa em đi khắp thôn làng
Bà con trầm trồ
Đúng là vợ người ta
Nhưng anh chỉ có tấm chân tình này
Và cả hết thân mình này
Lời bàn tán dân tình này
Sút
Mặc kệ lời ra tiếng vô
Mẹ cha cấm ngăn
Chẳng phai ân tình này
Vậy giờ em tính làm sao
Hoa cỏ còn muốn gần nhau
Í a mà em chẳng yêu anh nào
Lưới tình chẳng muốn rơi vào
Nhưng mà không sao
Nhưng mà không sao
Em chẳng dính thì anh nhờ tâm linh
Để ngày mai anh đi lên chùa Hương
Anh xin anh khấn cho được người thương
Con xin ông Tơ, con xin bà Nguyệt
Xin cho em vấp sợi tơ duyên
Rơi trúng sào huyệt
Con xin ông Tơ, con xin bà Nguyệt
Xin cho em vấp sợi tơ duyên
Rơi trúng sào huyệt
Xe xe xe xe xe chỉ
Luồn luồn luồn luồn luồn kim
Xe duyên xe như xe chỉ
À ới a, a a a ới à
Xe xe xe xe xe chỉ
Luồn luồn luồn luồn luồn kim
Xe duyên xe như xe chỉ
Luồn luồn, luồn thẳng vào tim
Luồn luồn luồn luồn luồn kim
Luồn luồn luồn luồn luồn kim
Luồn thẳng vào tim
Xe xe xe xe xe chỉ
Luồn luồn luồn luồn luồn kim
Xe duyên xe như xe chỉ
Luồn luồn, luồn thẳng vào tim