Luật Đời

Luật Đời

Lời bài hát Luật Đời

Đóng góp bởi

trên thế gian bay gio tim đâu bạn hữa tâm giao bon chen với bao gian dối vùi rập nhau cũng vì lợi danh nghèo người đời khinh chê Tiền sẽ mua đổi trắng thay đen không biết đúng hay sai bất chấp hơn thua mac ai người đời vì lòng tham bán đi tình thân họ hàng bần Hàn khi giau sang quên hêt lúc ân tình nặng mang , tiền là con người tạo ra mà cớ sao người chết vì tiền thế gian luon đổi thay vật chất chỉ là qua tay đô la nhà lầu xe sang , nhắm mắt xuoi tay nằm sâu dưới nấm mồ... kiếp người là cat bụi hư vô,, như ngọn đèn trước gió đâu ai ngờ nhân sinh tiền bạc là phù du,, vật chất tiêu tan giau sang cũng lụi tàn sống sân si đời như ly không đáy buông tay về trời đời bỗng hóa hư không