Luân Hồi Một Kiếp Sạch Trong

Luân Hồi Một Kiếp Sạch Trong

Lời bài hát Luân Hồi Một Kiếp Sạch Trong

Đóng góp bởi

Đừng tham chi danh lợi bạc tiền Vì lợi danh mà đảo điên thân xác Khổ trí tâm lao đao kiếp con người Bỏ oán thù tha thứ để yên vui Từ bi hỷ xả đẹp tươi trăm bề Đời người cõi tạm đừng si mê Kiếp này trong sạch luân hồi mai sau Nam Mô A Di Nam Mô Đà Phật Nam Mô A Di Nam Mô Đà Phật Xin hãy độ trì Mở tâm con thấy bao lời yêu thương Từ bỏ nghiệp chướng đã đeo mang Cho tâm thanh tịnh như tràng Pháp Kinh Nam Mô A Di Nam Mô Đà Phật Nam Mô A Di Nam Mô Đà Phật Từ trên Trời xa Cho con sức mạnh vượt qua đọa đày Đời người như một như một áng mây bay Hướng tâm lương thiện tỏ bày yêu thương Nam Mô A Di Nam Mô Đà Phật A Di Đà Phật Nam Mô cõi tạm vô thường Giàu sang phú quý như phấn bay gió chiều Thật tâm buông bỏ nhẹ nhàng phiêu diêu A Di kính niệm Phật linh thiêng độ lòng Sinh ra đôi tay nắm chặt hư không Hoàn về cát bụi tay không khác gì Dọn tâm sạch hết những sân si Niết Bàn hoa thắm luân hồi sạch trong.