Lúa Mùa Duyên Thắm

Lúa Mùa Duyên Thắm

Lời bài hát Lúa Mùa Duyên Thắm

Đóng góp bởi

Chiều dần rơi
Sau mái đồi
ánh trăng buông lả lơi
Nhịp chày rơi
Như tiếng ca
Thiết tha xây cuộc đời
Làng thôn tôi
Mừng hát vui
Mùa lúa lên màu tươi
Hạt lúa thơm
Vị thấm bao mồ hôi
Và sớm hôm
Ra sức ta cày xới
Mừng đêm nay
Bông lúa vàng
Thắm tươi vui miền Nam
Nhịp hò khoan
Cô gái ngoan
Hát vang lên dịu dàng
Hò hò khoan
Rằng chúng em
Là gái sông Cửu Long
Cày cấy mong
Mùa tốt cho nhiều bông
Gạo trắng trong
Mà nên duyên mặn nồng
Đây dòng Cửu Long
Nước về mát lòng nhà nông
Vui đời no ấm
Lúa mùa mến người lập công
Lúa thắm vàng đầy đồng
Người sống với tình mặn nồng
Như cùng nhau xây
Tình yêu sông núi
Tô màu cho
Nước Việt ngày thêm tươi
Kìa trăng soi
Bông lúa vàng
Thắm tươi vui miền Nam
Đồng mênh mang
Cô gái ngoan
Hát vang lên dịu dàng
Này ai ơi
Miền nước tôi
Ruộng lúa bờ đê
Người sống vui
Tình thắm vươn hồn quê
Gạo trắng trong
Mà nên duyên hẹn thề
Đây dòng Cửu Long
Nước về mát lòng nhà nông
Vui đời no ấm
Lúa mùa mến người lập công
Lúa thắm vàng đầy đồng
Người sống với tình mặn nồng
Như cùng nhau xây
Tình yêu sông núi
Tô màu cho
Nước Việt ngày thêm tươi
Kìa trăng soi
Bông lúa vàng
Thắm tươi vui miền Nam
Đồng mênh mang
Cô gái ngoan
Hát vang lên dịu dàng
Này ai ơi
Miền nước tôi
Ruộng lúa bờ đê
Người sống vui
Tình thắm vươn hồn quê
Gạo trắng trong
Mà nên duyên hẹn thề
Này ai ơi
Miền nước tôi
Ruộng lúa bờ đê
Người sống vui
Tình thắm vươn hồn quê
Gạo trắng trong
Mà nên duyên hẹn thề