Love You And Love Me

Love You And Love Me

Lời bài hát Love You And Love Me

Đóng góp bởi

Love you & love me 从不曾忘记 和你在一起的甜蜜 Love you & love me 从不曾怀疑 你是我永远的唯一 可是忽然仿佛丢了你 My love 我冷的无法呼吸 可是忽然仿佛回不去 像是只迷路在北极的鱼 I miss you now Where are you going 想念曾经最温暖的海底 I need you now Where are you going 想让赤道温暖最寒冷的北极 Love you & love me 如果你还有感应 就指引我游向你 Love you & love me 但大海无边无际 我还能不能重回到你的怀里