Lời Xin Lỗi Cuối Cùng

Lời Xin Lỗi Cuối Cùng

Lời bài hát Lời Xin Lỗi Cuối Cùng

Đóng góp bởi

Con vẫn sa đọa và lầy lội như thế vẫn từng đêm trắng vật lột với cơn bê bạn bè rủ rê thật ra chỉ là lời con kể khi mà bước chân con quên mất lối về mẹ yêu à con đã không còn là con ngày xưa nữa từng lời con hứa giờ chỉ là quá khứ mà thôi lời xin lỗi trên đầu môi cũng chỉ là bùn đất khi mà ma túy đã lấn át lý trí con rồi giờ thì không biết con đang đi về đâu để làm gì phải sống sao khi ngoài kia chỉ toàn là ảo giác nhạc cứ vang đầu cứ lắc nhạc cứ chớp con không thể kìm chế chính mình người ta nói con dân bay kẹo khay đã là thầy giờ rút ra bước đi là sẽ ngã cuộc đời của con chỉ còn lại bóng tối mẹ ơi con xin lỗi ma túy ăn mất con rồi