Lời Tỏ Tình Ong Bướm (Remix)

Lời Tỏ Tình Ong Bướm (Remix)

Lời bài hát Lời Tỏ Tình Ong Bướm (Remix)

Đóng góp bởi

Không ai yêu em nhiều
Và say sưa cho bằng anh
Anh luôn yêu em thật lòng
Anh yêu em thuỷ Chung
Bao hương hoa tình yêu
Thấm nồng con tim thành thơ
Trong giấc mơ thơm nồng
Gọi ong bướm lại hoà nhạc
Bao đau thương khổ luỵ trần gian
Anh gom vào mây
Bao gian truân đói nghèo này
Đưa lên phi thuyền đi
Biên cương anh một tay bút thần
Anh tô hoạ tranh
Đem sức trai xây đền đài
Gấm vóc cho ngày mai
Xin hãy yêu hãy thương
Cho thật nồng nàn
Bằng tình yêu say đắm
Không dối gian không lọc lừa
Không đắn đo không chần chừ
Cần gì đâu phải ngỡ ngàng
Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian
Thật tuyệt vời niềm tin và sức sống
Không có ai ngăn được
Mình trên chuyến xe thâm tình
Trên chuyến xe tốc hành tình yêu
Em không sao đi tìm
Tìm cho ra ai bằng anh
Trong muôn đêm trong vạn ngày
Đông sang tây nào ai
Tia lazer chào thua
Nói gì đâu mô đừng mong
Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà
Châu báu trên trần gian
Cho nên suy cho cùng
Thì anh đây number one
Không bên tây bên tàu
Mà trên quê hương Việt Nam
Anh cam đoan trần gian
Chỉ mình anh đây mà thôi
Em nhắm đôi mi lại
Để anh nắm tay dìu đi
Không ai yêu em nhiều
Và say sưa cho bằng anh
Anh luôn yêu em thật lòng
Anh yêu em thuỷ Chung
Bao hương hoa tình yêu
Thấm nồng con tim thành thơ
Trong giấc mơ thơm nồng
Gọi ong bướm lại hoà nhạc
Bao đau thương khổ luỵ trần gian
Anh gom vào mây
Bao gian truân đói nghèo này
Đưa lên phi thuyền đi
Biên cương anh một tay bút thần
Anh tô hoạ tranh
Đem sức trai xây đền đài
Gấm vóc cho ngày mai
Xin hãy yêu hãy thương
Cho thật nồng nàn
Bằng tình yêu say đắm
Không dối gian không lọc lừa
Không đắn đo không chần chừ
Cần gì đâu phải ngỡ ngàng
Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian
Thật tuyệt vời niềm tin và sức sống
Không có ai ngăn được
Mình trên chuyến xe thâm tình
Trên chuyến xe tốc hành tình yêu
Em không sao đi tìm
Tìm cho ra ai bằng anh
Trong muôn đêm trong vạn ngày
Đông sang tây nào ai
Tia lazer chào thua
Nói gì đâu mô đừng mong
Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà
Châu báu trên trần gian
Cho nên suy cho cùng
Thì anh đây number one
Không bên tây bên tàu
Mà trên quê hương Việt Nam
Anh cam đoan trần gian
Chỉ mình anh đây mà thôi
Em nhắm đôi mi lại
Để anh nắm tay dìu đi