Lời Tạ Ơn

Lời Tạ Ơn

Lời bài hát Lời Tạ Ơn

Đóng góp bởi

Lời tạ ơn con dâng lên
Chúa khi nắng hồng vừa mới lên,
Khi hoàng hôn đang xuống dần,
Xuồng dần.
Vì ngàn hồng ân như muôn
Lớp sóng Chúa thương
Đổ xuống trên con,
Tháng năm hoài mãi miên man.
Xin tri ân Ngài
Bằng khúc hoan ca,
Trong không gian theo
Thời gian vang mãi.
Bao nhiêu ân tình
Dệt khúc hoan ca,
Xin dâng lên Ngài
Xin tri ân Ngài.