Lời bài hát Lối Quê

Đóng góp bởi

Quê hương một chiều xa cho tôi lại trở về. Làng quê nhắc nhở bao kỷ niệm xưa Từ ngày thơ còn nằm nôi đã nghe ấm lòng lời ru Cánh cò lặn lội trên đồng xa như như giáng mẹ gầy. A.. à.. à.. ơi.. à ơi.. ru.. ớ.. ơ.. hời... Ơi thời học sinh tan trường về đợi chờ người em tóc mây. Con sông quê lại xin dòng chảy ngược thời gian Tìm trong dáng chiêu thuở nao Con đò mòn mỏi chờ ai mong đợi người về Chiều quê đưa lối con đường qua rặng dừa xanh Tôi về căn nhà ấu thơ gặp mẹ tôi gặp xóm giềng Gặp người em hóa mộng ngày xưa..