Lời bài hát Lời Quê

Đóng góp bởi

Cái cò, cái vạc cái nông
Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò
Không, không tôi đứng trên bờ
Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi
Cái cò, cái vạc, cái nông
Nắng mưa dầm trong ruộng bờ
Không hề làm đau cây lúa
Sao ngươi nỡ đổ cho tôi
Cái cò, cái vạc, cái nông
Kiếm tìm từ trong rơm rạ
Gom lời chát mặn đắng cay
Thành câu ca dao ru đời
Ru gì giữa cõi tinh không
Ru gì thêm nỗi trông mong
Ru lời thân cò quãng vắng
Đâu rồi những buổi hoang sơ
Tiễn cùng với người ở lại
Hạc theo trăng đến cùng mây
Ru gì giữa cõi tinh không
Ru gì thêm nỗi trông mong
Ru đặng sâu vào nỗi nhớ
Quê nghèo đâu nỡ như vôi
Duyên tình đất trời không cạn
Để ca dao mãi cùng người
Cái cò, cái vạc, cái nông
Nắng mưa dầm trong ruộng bờ
Không hề làm đau cây lúa
Sao ngươi nỡ đổ cho tôi
Cái cò, cái vạc, cái nông
Kiếm tìm từ trong rơm rạ
Gom lời chát mặn đắng cay
Thành câu ca dao ru đời
Ru gì giữa cõi tinh không
Ru gì thêm nỗi trông mong
Ru lời thân cò quãng vắng
Đâu rồi những buổi hoang sơ
Tiễn cùng với người ở lại
Hạc theo trăng đến cùng mây
Ru gì giữa cõi tinh không
Ru gì thêm nỗi trông mong
Ru đặng sâu vào nỗi nhớ
Quê nghèo đâu nỡ như vôi
Duyên tình đất trời không cạn
Để ca dao mãi cùng người
Duyên tình đất trời không cạn
Để ca dao mãi cùng người