Lỗi Lầm

Lỗi Lầm

Lời bài hát Lỗi Lầm

Đóng góp bởi

Có khi nào anh buồn anh nhớ đến em
Có khi nào anh ngồi anh khóc vì em
Tình yêu ta ly tan
Vụng vỡ khi đẹp đôi
Vì sao thế em làm gì có lỗi
Em rất buồn em nào có lỗi với anh
Có bao giờ anh dành tất cả vì em
Để khi chia tay nhau
Anh nói anh còn yêu
Thì lúc đó em đã rời xa
Ngậm đắng nuốt cay tình ải qua tay
Để em bước đi quên cả lối về,
Giọt nước mắt rơi
Ngày tháng đam mê đâu mất
Anh và em bây giờ
Như vầng trăng khuya
Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi
Nhớ làm gì khóc làm gì
Tình yêu không có lần thứ hai
Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu
Qua ngày mai
Thiên đường vắng bóng đôi ta
Sao bây giờ nhớ nhau nhiều
Nhưng ta không đến được với nhau
Có khi nào anh buồn anh nhớ đến em
Có khi nào anh ngồi anh khóc vì em
Tình yêu ta ly tan
Vụng vỡ khi đẹp đôi
Vì sao thế em làm gì có lỗi
Em rất buồn em nào có lỗi với anh
Có bao giờ anh dành tất cả vì em
Để khi chia tay nhau
Anh nói anh còn yêu
Thì lúc đó em đã rời xa
Ngậm đắng nuốt cay tình ải qua tay
Để em bước đi quên cả lối về,
Giọt nước mắt rơi
Ngày tháng đam mê đâu mất
Anh và em bây giờ
Như vầng trăng khuya
Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi
Nhớ làm gì khóc làm gì
Tình yêu không có lần thứ hai
Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu
Qua ngày mai
Thiên đường vắng bóng đôi ta
Sao bây giờ nhớ nhau nhiều
Nhưng ta không đến được với nhau
Anh và em bây giờ
Như vầng trăng khuya
Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi
Nhớ làm gì khóc làm gì
Tình yêu không có lần thứ hai
Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu
Qua ngày mai
Thiên đường vắng bóng đôi ta
Sao bây giờ nhớ nhau nhiều
Nhưng ta không đến được với nhau
Sao bây giờ nhớ nhau nhiều
Nhưng ta không đến được với nhau