Lỗi Lầm (Remix)

Lỗi Lầm (Remix)

Lời bài hát Lỗi Lầm (Remix)

Đóng góp bởi

Có khi nào
Em buồn
Em nhớ đến anh
Có khi nào
Em ngồi
Em khóc vì anh.
Tình yêu ta ly tan
Vụng vỡ khi đẹp đôi
Vì sao thế
Anh làm gì có lỗi.
Em rất buồn
Em nào
Có lỗi với anh.
Có bao giờ
Anh dành tất cả vì em
Để khi chia tay nhau
Anh nói anh còn yêu
Thì lúc đó
Em đã rời xa
Ngậm đắng nuốt cay
Tình ải qua tay
Để em bước đi
Quên cả lối về.
Giọt nước mắt rơi
Ngày tháng đam mê
Đâu mất
Anh và em
Bây giờ
Như vầng trăng khuya
Anh và em
Bây giờ
Hai đứa hai nơi
Nhớ làm gì
Khóc làm gì
Vì tình yêu
Không có lần thứ hai
Qua ngày mai
Chẳng còn
Ai nợ ai yêu
Qua ngày mai
Thiên đường
Vắng bóng đôi ta
Sao bây giờ
Nhớ nhau nhiều
Nhưng ta
Không đến được với nhau
Có khi nào
Em buồn
Em nhớ đến anh
Có khi nào
Em ngồi
Em khóc vì anh.
Tình yêu ta ly tan
Vụng vỡ khi đẹp đôi
Vì sao thế
Anh làm gì có lỗi.
Em rất buồn
Em nào
Có lỗi với anh.
Có bao giờ
Anh dành tất cả vì em
Để khi chia tay nhau
Anh nói anh còn yêu
Thì lúc đó
Em đã rời xa
Ngậm đắng nuốt cay
Tình ải qua tay
Để em bước đi
Quên cả lối về.
Giọt nước mắt rơi
Ngày tháng đam mê
Đâu mất
Anh và em
Bây giờ
Như vầng trăng khuya
Anh và em
Bây giờ
Hai đứa hai nơi
Nhớ làm gì
Khóc làm gì
Vì tình yêu
Không có lần thứ hai
Qua ngày mai
Chẳng còn
Ai nợ ai yêu
Qua ngày mai
Thiên đường
Vắng bóng đôi ta
Sao bây giờ
Nhớ nhau nhiều
Nhưng ta
Không đến được với nhau