Lời Hẹn Đầu Xuân

Lời Hẹn Đầu Xuân

Lời bài hát Lời Hẹn Đầu Xuân

Đóng góp bởi

Mùa xuân đã đến
Cớ sao anh chưa về
Những gì anh hứa nhớ hay quên
Tại sao để em ngóng em chờ
Bắt em trông từng giây
Luôn nhìn ra đầu ngõ
Lời anh đã hứa chắc anh quên rồi
Hứa về khi én báo tin xuân
Để may tặng em áo xuân hồng
Dắt em đi chợ xuân
Hứa gì còn nhớ không
Giờ xuân lại đến nửa đêm giao thừa
Cả nhà còn trông ngóng anh
Đầu núi vực sâu
Cầu xin anh vẹn toàn
Xuân nay chưa về
Thì mùa xuân tới anh về
Ngày xuân mà chẳng có anh em buồn
Để rồi em trách bởi yêu anh
Ngày mai ngày mốt nếu anh về
Ngoảnh đi không nhìn đâu
Cho mình xin lỗi em
Giờ xuân lại đến nửa đêm giao thừa
Cả nhà còn trông ngóng anh
Đầu núi vực sâu
Cầu xin anh vẹn toàn
Xuân nay chưa về
Thì mùa xuân tới anh về
Ngày xuân mà chẳng có anh em buồn
Để rồi em trách bởi yêu anh
Ngày mai ngày mốt nếu anh về
Ngoảnh đi không nhìn đâu
Cho mình xin lỗi em
Xuân nay chưa về
Thì mùa xuân tới anh về
Xuân nay chưa về
Thì mùa xuân tới anh về