Lời Cuối Cho Tình Yêu

Lời Cuối Cho Tình Yêu

Lời bài hát Lời Cuối Cho Tình Yêu

Đóng góp bởi

Ta chia tay nhau từ đây
Chấm dứt không quen nhau
Cho qua mau cuộc tình
Tình này rồi mờ dần
Theo tháng năm thời gian
Anh ơi
Anh ơi ngày xưa em đã nói
Nếu ta chia tay nhau
Chẳng vấn vương
Chẳng buồn
Lệ sẽ không ước mi
Em ơi
Em ơi
Lòng anh đang chơi vơi
Tiếc thương duyên bấy lâu
Làm sao anh quên em
Kỷ niệm xưa hai ta
Cùng yêu thương
đắm đuối bên nhau
Xin một lần nhìn nhau
Trong phút giây
Một lần thôi nói tiếng yêu
Lần cuối chớ nên âm thầm
Lặng khuây
Ta chia tay nhau
Còn chi nữa
Giờ cuối
Chớ luyến tiếc vấn vương
Quên đi duyên xưa
Từ ly ta trao nhau lời cuối
Người hỡi
Anh phải quên em sao
Hình bóng thân ái
Không nhạt nhòa
Làm sao
Làm sao
Anh lãng quên
Chia tay xa nhau từ đây
Chấm dứt không quen nhau
Cho qua mau cuộc tình
Tình này rồi mờ dần
Theo tháng năm thời gian
Anh ơi
Anh ơi ngày xưa em đã nói
Nếu ta chia tay nhau
Chẳng vấn vương
Chẳng buồn
Lệ sẽ không ước mi
Em ơi
Em ơi
Lòng anh đang chơi vơi
Tiếc thương duyên bấy lâu
Làm sao anh quên em
Kỷ niệm xưa hai ta
Cùng yêu thương
đắm đuối bên nhau
Xin một lần nhìn nhau
Trong phút giây
Một lần thôi nói tiếng yêu
Lần cuối chớ nên âm thầm
Lặng khuây
Ta chia tay nhau
Còn chi nữa
Giờ cuối
Chớ luyến tiếc vấn vương
Quên đi duyên xưa
Từ ly ta trao nhau lời cuối
Người hỡi
Anh phải quên em sao
Hình bóng thân ái
Không nhạt nhòa
Làm sao
Làm sao
Anh lãng quên
Ta chia tay nhau
Còn chi nữa
Giờ cuối
Chớ luyến tiếc vấn vương
Quên đi duyên xưa
Từ ly ta trao nhau lời cuối
Người hỡi
Anh phải quên em sao
Hình bóng thân ái
Không nhạt nhòa
Làm sao
Làm sao
Anh lãng quên
Làm sao
Anh lãng quên