Lời Ca Dâng Bác

Lời Ca Dâng Bác

Lời bài hát Lời Ca Dâng Bác

Đóng góp bởi

Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác Có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt Như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào miền Nam Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình Ai yêu miền Nam như tấm lòng miền Bắc Có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt Như tấm lòng miền Bắc hướng về miền Nam Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình Trong tim miền Nam in bóng hình của Bác Tiền tuyến một lòng mà thủy chung mà son sắt Nhớ tới Người từng phút quyết giữ trọn niềm tin Trên khắp quê hương thắng trận lẫy lừng Trên khắp quê hương thắng trận lẫy lừng Vang lên từ miền Nam vang lên từ miền Bắc Tiền tuyến thành đồng mà hậu phương mà lũy thép Theo tiếng Người dục bước tới thắng lợi vẻ vang Thống nhất non sông mới thỏa tấm lòng Thống nhất non sông mới thỏa tấm lòng