Lời Anh Hứa

Lời Anh Hứa

Xem MV bài hát

Lời bài hát Lời Anh Hứa

Đóng góp bởi

Anh cười mà sao
Giọt nước mắt tôi rơi
Tình yêu nào dễ có anh ơi
Mà sao người đời gian dối
Yêu người mà người nào có yêu tôi
Lời yêu tựa áng mây trôi
Chót lưỡi đầu môi người đã quên rồi
Ngày xưa anh hứa yêu tôi suốt đời
Giờ đây anh chối không hề yêu tôi
Ngày xưa mình bước chung đôi
Giờ đây xa cách hai nơi
Người lên xe hơi đường hoang mở lối
Lời xưa anh hứa như làn gió chiều
Giận tôi sao quá tin lời anh yêu
Tình yêu ngỡ có trong tay
Giờ sao nhận lấy chua cay
Vui bên ai nhìn tôi anh cười
Anh cười mà sao
Giọt nước mắt tôi rơi
Tình yêu nào dễ có anh ơi
Mà sao người đời gian dối
Yêu người mà người nào có yêu tôi
Lời yêu tựa áng mây trôi
Chót lưỡi đầu môi người đã quên rồi
Lời xưa anh hứa như làn gió chiều
Giận tôi sao quá tin lời anh yêu
Tình yêu ngỡ có trong tay
Giờ sao nhận lấy chua cay
Vui bên ai nhìn tôi anh cười
Anh cười mà sao
Giọt nước mắt tôi rơi
Tình yêu nào dễ có anh ơi
Mà sao người đời gian dối
Yêu người mà người nào có yêu tôi
Lời yêu tựa áng mây trôi
Chót lưỡi đầu môi người đã quên rồi
Yêu người mà người nào có yêu tôi
Lời yêu tựa áng mây trôi
Chót lưỡi đầu môi người đã quên rồi