Lỡ Yêu

Lỡ Yêu

Lời bài hát Lỡ Yêu

Đóng góp bởi

Trời ơi tôi đã... lỡ.....
Yêu em... rồi......
Làm sao ngăn được
Vết đau trong... đời....
Vết đau nhứt nhối tơi bời
Bao đêm cô đơn bồi hồi
Mong một người nhớ đến.. ai....
Lỡ yêu em rồi
Biết phải làm... sao
Làm sao chiếm được
Trái tim của nàng
Làm sao
Để em hiểu rằng
Tim anh đã lỡ yêu rồi
Nhưng em nào
Có hiểu tình tôi.
Lỡ yêu
Đắm say trong tình mù khơi
Nên đành chấp nhận vậy thôi
Ôm xót xa cả đời
Lỡ yêu
Biết rằng chẳng được bao nhiêu
Vào yêu mới thấu
Trăm chiều khổ đau
Người vui bên người
Để tôi thêm... sầu....
Nhìn em đây rôì
Ngỡ như xa vời
Tiếng yêu chưa dám nên lời
Môi hôn
Chưa trao một lần
Nhưng trong lòng
Anh đã lỡ... yêu.....
Lỡ yêu em rồi
Biết phải làm... sao
Làm sao chiếm được
Trái tim của nàng
Làm sao
Để em hiểu rằng
Tim anh đã lỡ yêu rồi
Nhưng em nào
Có hiểu tình tôi.
Lỡ yêu
Đắm say trong tình mù khơi
Nên đành chấp nhận vậy thôi
Ôm xót xa rả rời
Lỡ yêu
Biết rằng chẳng được bao nhiêu
Vào yêu mới thấu
Trăm chiều khổ đau
Người vui bên người
Để tôi thêm... sầu....
Nhìn em đây rôì
Ngỡ như xa vời
Tiếng yêu chưa dám nên lời
Môi hôn
Chưa trao một lần
Nhưng trong lòng
Anh đã lỡ... yêu.....
Tiếng yêu chưa dám nên lời
Nhưng trong lòng
Anh đã....
Lỡ... yêu......