Xem MV bài hát

Lời bài hát Lỡ Yêu

Đóng góp bởi

Trời ơi tôi đã lỡ
Yêu em
Rồi
Làm sao ngăn được
Vết đau trong đời
Vết đau nhức nhối
Tơi bời
Bao đêm cô đơn bồi hồi
Mong một người nhớ
Đến tôi
Lỡ yêu em rồi
Biết phải làm sao
Làm sao chiếm được
Trái tim của nàng
Làm sao
Để em hiểu rằng
Tim anh đã lỡ
Yêu rồi
Nhưng em nào
Có hiểu tình tôi
Lỡ yêu
Đắm say trong tình
Mù khơi
Nên đành chấp nhận
Vậy thôi
Ôm xót xa
Rã rời
Lỡ yêu
Biết rằng chấp nhận
Bao nhiêu
Vào yêu mới thấu
Trăm triệu khổ đau
Người vui bên người
Để tôi thêm sầu
Nhìn em đây rồi
Ngỡ như xa vời
Tiếng yêu
Chưa dám nên lời
Môi hôn
Chưa trao một lần
Nhưng trong lòng anh đã
Lỡ yêu
Lỡ yêu em rồi
Biết phải làm sao
Làm sao chiếm được
Trái tim của nàng
Làm sao
Để em hiểu rằng
Tim anh đã lỡ
Yêu rồi
Nhưng em nào
Có hiểu tình tôi
Lỡ yêu
Đắm say trong tình
Mù khơi
Nên đành chấp nhận
Vậy thôi
Ôm xót xa
Rã rời
Lỡ yêu
Biết rằng chấp nhận
Bao nhiêu
Vào yêu mới thấu
Trăm triệu khổ đau
Người vui bên người
Để tôi thêm sầu
Nhìn em đây rồi
Ngỡ như xa vời
Tiếng yêu
Chưa dám nên lời
Môi hôn
Chưa trao một lần
Nhưng trong lòng anh đã
Lỡ yêu
Tiếng yêu
Chưa dám nên lời
Môi hôn
Chưa trao một lần
Nhưng trong lòng
Anh đã
Lỡ yêu