Lời bài hát Lo Xa

Đóng góp bởi

Sợ mai thức giấc anh còn nhớ đến em không? Sợ mai giông tố anh còn ôm lấy em không? Sợ xa như thế chỉ vì yêu người, nên em toàn lo xa. Sợ mai em hát chẳng còn ai vỗ tay khen? Sợ mai em khóc chẳng còn ai chở che em. Sợ xa như thế chỉ vì yêu người, nên em toàn lo xa. Sợ xa như thế nhưng mà đã nắm tay đâu. Sợ xa như thế nhưng mà đã nói yêu đâu. Sợ xa như thế chỉ vì yêu thầm, nên em toàn lo xa.