Lời bài hát Lỡ

Đóng góp bởi

Nắng bỗng tắt
Trên con đường vàng héo hắt
Ta đến bên nhau vu vơ
Chỉ từ ánh mắt
Có khi nào
Tình ta chỉ như cơn mưa hạ
Anh bỗng chốc
Làm cho tình tràn nước mắt
Như vẫn mãi đây
Từng lời anh nói
Trong khi còn mơ màng
Về em
Bỗng dưng anh đi mất
Là vì em lỡ cố chấp thời gian
Là vì em lỡ quên không níu người
Vì một câu nói nước mắt chia lìa
Quá khứ em mang mình trên lối cũ
Là vì em lỡ buông những ngón tay
Trong sự lặng im chẳng ai nói gì
Là vì em lỡ mang âm thầm
Nỗi nhớ mong
Nắng bỗng tắt
Trên con đường vàng héo hắt
Ta đến bên nhau vu vơ
Chỉ từ ánh mắt
Có khi nào
Tình ta chỉ như cơn mưa hạ
Anh bỗng chốc
Làm cho tình tràn nước mắt
Như vẫn mãi đây
Từng lời anh nói
Trong khi còn mơ màng
Về em
Bỗng dưng anh đi mất
Là vì em lỡ cố chấp thời gian
Là vì em lỡ quên không níu người
Vì một câu nói nước mắt chia lìa
Quá khứ em mang mình trên lối cũ
Là vì em lỡ buông những ngón tay
Trong sự lặng im chẳng ai nói gì
Là vì em lỡ mang âm thầm
Nỗi nhớ mong
Là vì em lỡ buông những ngón tay
Trong sự lặng im chẳng ai nói gì
Là vì em lỡ mang âm thầm
Nỗi nhớ mong