Lời bài hát Lỡ Làng

Đóng góp bởi

Ta vẫn ngỡ gặp em từ kiếp trước
Để kiếp này vương vấn mãi không thôi
Định mệnh nào làm duyên phận lỡ rồi
Em đó thật gần
Mà xa quá quá xa
Ta vẫn thấy vẫn nghe em cười nói
Tưởng bên mình mà
Vời vợi cách ngăn
Cuộc tình này thật
Mênh mông vô vàn
Nhung nhớ dâng tràn
Đầy ánh mắt yêu thương
Khi yêu nhau ai mà không mơ ước
Tình yêu kia sẽ
Nở với tháng ngày
Ước mơ nào chẳng
Vương chút đắng cay
Nếu ngại đắng tình ta sẽ mất thôi
Khi yêu nhau ai mà không mơ ước
Tình yêu kia sẽ
Nở với tháng ngày
Ước mơ nào chẳng
Vương chút đắng cay
Nếu ngại đắng tình ta sẽ mất thôi
Ta vẫn ngỡ gặp em từ kiếp trước
Để kiếp này vương vấn mãi không thôi
Định mệnh nào làm duyên phận lỡ rồi
Em đó thật gần
Mà xa quá quá xa
Khi yêu nhau ai mà không mơ ước
Tình yêu kia sẽ
Nở với tháng ngày
Ước mơ nào chẳng
Vương chút đắng cay
Nếu ngại đắng tình ta sẽ mất thôi
Nếu ngại đắng tình ta sẽ mất thôi