Lỡ Chuyến Đò Duyên

Lỡ Chuyến Đò Duyên

Lời bài hát Lỡ Chuyến Đò Duyên

Đóng góp bởi

Em biết không
Anh thương em nhiều lắm
Ba bốn năm rồi
Chẳng dám nói ra
Anh sợ người ta
Chê mình nghèo khó
Đen đúa quê mùa
Ăn nói chẳng bằng ai
Không có em
Bao đêm anh sầu nhớ
Năm sáu hôm rồi
Chẳng thấy bóng em đâu
Vì tình thương mẹ cha đã đính ước
Em bước theo chồng
Mà lòng thấy buồn sao
Trời cao
Lồng lộng mưa rào
Ông xa xuống ngõ bướm vào vườn hoa
Anh thương người ta
Tại sao anh không nói
Để bây giờ trách lỗi cho nhau
Ân tình đành thôi hẹn kiếp sau
Năm tháng qua anh thương
Em nào biết
Tha thiết đậm đà
Chỉ có mỗi em thôi
Rồi ngày mai
Mình xa nhau mãi
Chẳng có duyên nợ
Tình giờ buồn miên man
Trời cao
Lồng lộng mưa rào
Ông xa xuống ngõ bướm vào vườn hoa
Anh thương người ta
Tại sao anh không nói
Để bây giờ trách lỗi cho nhau
Ân tình đành thôi hẹn kiếp sau
Năm tháng qua anh thương
Em nào biết
Tha thiết đậm đà
Chỉ có mỗi em thôi
Rồi ngày mai
Mình xa nhau mãi
Chẳng có duyên nợ
Tình giờ buồn miên man
Bởi tại tôi
Yêu mà không dám nói
Để bây giờ lỡ chuyến đò duyên