Hôm Nay Là Sinh Nhật Của Người + Mẹ / 今天是你的生日 + 妈妈 (Live)

Hôm Nay Là Sinh Nhật Của Người + Mẹ / 今天是你的生日 + 妈妈 (Live)