Lính Xa Nhà

Lính Xa Nhà

Lời bài hát Lính Xa Nhà

Đóng góp bởi

Tôi có người yêu tuổi ngọc vừa tròn
Vì chinh chiến ngược xuôi
Ít về để hẹn hò
Nơi phố cũ bây giờ em có thường
Nhìn hoa rơi cuối đường
Rồi buồn riêng cho mình không
Xa lắm người ơi kỷ niệm thật nhiều
Còn đâu tiếng cười vui
Mắt nhìn thật đậm đà
Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều
Đường trơn chân gót nhỏ
Cậy nhờ ai đón đưa về
Đọc thư em hay hờn hay dỗi
Trách tôi yêu tay súng hơn nàng
Vì sao yêu sa trường hiểm nguy
Hơn phố phường với bao chiều lang thang
Thương quá là thương kỷ niệm ngọc ngà
Và yêu quá là yêu
Áo đẹp chiều hẹn hò
Nhưng thép súng đang còn say máu thù
Hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa
Có tôi về
Xa lắm người ơi kỷ niệm thật nhiều
Còn đâu tiếng cười vui
Mắt nhìn thật đậm đà
Phương đó nếu bây giờ mưa gió nhiều
Đường trơn chân gót nhỏ
Cậy nhờ ai đón đưa về
Đọc thư em hay hờn hay dỗi
Trách tôi yêu tay súng hơn nàng
Vì sao yêu sa trường hiểm nguy
Hơn phố phường với bao chiều lang thang
Thương quá là thương kỷ niệm ngọc ngà
Và yêu quá là yêu
Áo đẹp chiều hẹn hò
Nhưng thép súng đang còn say máu thù
Hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa
Có tôi về
Nhưng thép súng đang còn say máu thù
Hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa
Có tôi về