Linh Thiêng Việt Nam

Linh Thiêng Việt Nam

Lời bài hát Linh Thiêng Việt Nam

Đóng góp bởi

Linh Thiêng trời Việt Nam
Hỡi các anh
Những linh hồn không tuổi
Hỡi các mẹ, các chị, các em
Máu đã thấm vào lòng đất Việt
Để nghàn năm còn mãi tự hào
Xin dâng hương
Những linh hồn bất tử
Như tượng đài sừng sững
Giữa phong ba
Để đời sau
Còn nghiêng mình cúi đầu
Trước những chiến công
Làm rạng rỡ Việt Nam
Về đây các anh ơi! Hãy về đây
Về nghe mẹ ru
Về nghe em hát
Về thăm cánh đồng trĩu nặng
Về thăm luỹ tre làng quê hương...
Về đây các anh ơi!
Xin hãy về đây
Nằm nghe biển ru
Nằm nghe sông hát
Mãi mãi tự hào
Với đất mẹ yêu thương
Hỡi các anh
Những linh hồn không tuổi
Hỡi các mẹ, các chị, các em
Máu đã thấm vào lòng đất Việt
Để nghàn năm còn mãi tự hào
Xin dâng hương
Những linh hồn bất tử
Như tượng đài sừng sững
Giữa phong ba
Để đời sau
Còn nghiêng mình cúi đầu
Trước những chiến công
Làm rạng rỡ Việt Nam
Về đây các anh ơi! Hãy về đây
Về nghe mẹ ru
Về nghe em hát
Về thăm cánh đồng trĩu nặng
Về thăm luỹ tre làng quê hương...
Về đây các anh ơi!
Xin hãy về đây
Nằm nghe biển ru
Nằm nghe sông hát
Mãi mãi tự hào
Với đất mẹ yêu thương
Linh Thiên trời Việt Nam
Linh Thiêng đất Việt Nam
Linh Thiêng đất trời Việt Nam
Linh Thiên trời Việt Nam
Linh Thiêng đất Việt Nam
Linh Thiêng đất trời Việt Nam