Linh Hồn Giọt Nước Mắt (Remix)

Linh Hồn Giọt Nước Mắt (Remix)

Lời bài hát Linh Hồn Giọt Nước Mắt (Remix)

Đóng góp bởi

Về nhà làm gì.
Rồi trống vắng
Cũng theo ta ngược xuôi.
Về nhà làm gì.
Rồi cô đơn
Cũng vây quanh đời em.
Tình yêu thương
Em dành hết cho anh.
Thân xác
Cả lẫn linh hồn.
Mà hôm nay
Em phải gánh lấy nỗi đau.
Yêu em
Sao anh làm như thế .
Bình yên bên em
Anh là người thờ ơ
Rồi khi chia tay
Anh là người hối tiếc
Hỏi sao khi yêu
Em dành tất cả vì anh.
Để giờ đây
Chua cay là chính em.
Giờ thì giọt nước mắt
Không còn rơi vì anh
Giờ thì giọt nước mắt của em
Đã chảy ngược vào tim
Em
Đã quá đau buồn.
Em
Không còn kiên nhẫn.
Đợi chờ anh
Quay về bên em.
Giờ thì giọt nước mắt
Không còn dành cho anh.
Giờ thì giọt nước mắt của em
Đã không còn linh hồn.
Thôi từ đây
Chỉ còn là quá khứ.
Xin anh
Đừng níu kéo làm chi.
Xin anh
Đừng níu kéo làm gì.
Về nhà làm gì.
Rồi trống vắng
Cũng theo ta ngược xuôi.
Về nhà làm gì.
Rồi cô đơn
Cũng vây quanh đời em.
Tình yêu thương
Em dành hết cho anh.
Thân xác
Cả lẫn linh hồn.
Mà hôm nay
Em phải gánh lấy nỗi đau.
Yêu em
Sao anh làm như thế .
Bình yên bên em
Anh là người thờ ơ
Rồi khi chia tay
Anh là người hối tiếc
Hỏi sao khi yêu
Em dành tất cả vì anh.
Để giờ đây
Chua cay là chính em.
Giờ thì giọt nước mắt
Không còn rơi vì anh
Giờ thì giọt nước mắt của em
Đã chảy ngược vào tim
Em
Đã quá đau buồn.
Em
Không còn kiên nhẫn.
Đợi chờ anh
Quay về bên em.
Giờ thì giọt nước mắt
Không còn dành cho anh.
Giờ thì giọt nước mắt của em
Đã không còn linh hồn.
Thôi từ đây
Chỉ còn là quá khứ.
Xin anh
Đừng níu kéo làm chi.
Giờ thì giọt nước mắt
Không còn rơi vì anh
Giờ thì giọt nước mắt của em
Đã chảy ngược vào tim
Em
Đã quá đau buồn.
Em
Không còn kiên nhẫn.
Đợi chờ anh
Quay về bên em.
Giờ thì giọt nước mắt
Không còn dành cho anh.
Giờ thì giọt nước mắt của em
Đã không còn linh hồn.
Thôi từ đây
Chỉ còn là quá khứ.
Xin anh
Đừng níu kéo làm chi.
Xin anh
Đừng níu kéo làm gì.