Liên Khúc Mừng Sinh Nhật (Remix)

Liên Khúc Mừng Sinh Nhật (Remix)

Lời bài hát Liên Khúc Mừng Sinh Nhật (Remix)

Đóng góp bởi

Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday happy birthday
Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday happy birthday
Happy birthday to you
Mừng ngày sinh nhật của em
Mừng ngày sinh nhật đáng yêu
Mừng ngày đó em sinh ra đời
Ngàn vì sao xa tỏa sáng
Chào mừng sinh nhật của em
Chào mừng sinh nhật dễ thương
Và cầu chúc cho bao ước lành
Đến bên em trọn cuộc đời
Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday happy birthday
Happy birthday to you
Ngày hôm nay
Ta cùng hợp hoan nơi đây

Mọi người bên nhau
Ta hát mừng sinh nhật
Một hai ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday happy birthday to you
On this day all together will be
And we'll all sing for your birthday
One two three we blow all the candles
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
And happy birthday
Happy birthday to you
Ngày hôm nay
Ta cùng hợp hoan nơi đây

Mọi người bên nhau
Ta hát mừng sinh nhật
Một hai ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday happy birthday to you
On this day all together will be
And we'll all sing for your birthday
One two three we blow all the candles
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
Happy birthday happy birthday to you
And happy birthday
Happy birthday to you
Ngày hôm nay
Ta cùng hợp hoan nơi đây

Mọi người bên nhau
Ta hát mừng sinh nhật
Một hai ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday happy birthday to you
On this day all together will be
And we'll all sing for your birthday
One two three we blow all the candles
Happy birthday happy birthday to you