Liên Khúc Modern Talking

Liên Khúc Modern Talking

Xem MV bài hát

Lời bài hát Liên Khúc Modern Talking

Đóng góp bởi

Em là người mà anh thương nhớ suốt đời Là người mà anh thương nhớ mãi thôi Trọn đời bên nhau yêu nhau mãi dài lâu dài lâu Em là người mà anh thương nhớ suốt đời Là người mà anh thương nhớ mãi thôi Trọn đời bên anh yêu anh nhé em Người dấu yêu đừng nghĩ suy Hãy bước đi cầm tay cùng nhau về Lòng chúng ta đã có nhau Và trái tim của ta cùng chung nhịp Từng giấc mơ nhiều xót xa Rồi sẽ qua cùng trong niềm vui này Đừng ngó lơ tình thiết tha Gửi thiết tha và trong lòng yêu người Người yêu em giờ đâu người yêu hỡi Vì yêu mà tâm hồn vui buồn Yêu đừng lừa dối mà yêu thật chân thành Người yêu em giờ đâu người yêu hỡi Vì yêu mà tâm hồn vui buồn Yêu đừng lừa dối mà yêu thật chân thành Em là người mà anh thương nhớ suốt đời Là người mà anh thương nhớ mãi thôi Trọn đời bên nhau yêu nhau mãi dài lâu dài lâu Em là người mà anh thương nhớ suốt đời Là người mà anh thương nhớ mãi thôi Trọn đời bên anh yêu anh nhé em Người dấu yêu đừng nghĩ suy Hãy bước đi cầm tay cùng nhau về Lòng chúng ta đã có nhau Và trái tim của ta cùng chung nhịp Từng giấc mơ nhiều xót xa Rồi sẽ qua cùng trong niềm vui này Đừng ngó lơ tình thiết tha Gửi thiết tha và trong lòng yêu người Người yêu em giờ đâu người yêu hỡi Vì yêu mà tâm hồn vui buồn Yêu đừng lừa dối mà yêu thật chân thành Người yêu em giờ đâu người yêu hỡi Vì yêu mà tâm hồn vui buồn Yêu đừng lừa dối mà yêu thật chân thành Người dấu yêu đừng nghĩ suy Hãy bước đi cầm tay cùng nhau về Lòng chúng ta đã có nhau Và trái tim của ta cùng chung nhịp Từng giấc mơ nhiều xót xa Rồi sẽ qua cùng trong niềm vui này Đừng ngó lơ tình thiết tha Gửi thiết tha và trong lòng yêu người Người yêu em giờ đâu người yêu hỡi Vì yêu mà tâm hồn vui buồn Yêu đừng lừa dối mà yêu thật chân thành Người yêu em giờ đâu người yêu hỡi Vì yêu mà tâm hồn vui buồn Yêu đừng lừa dối mà yêu thật chân thành