Lời bài hát Liên Khúc Học Trò

Đóng góp bởi

Mỗi năm đến hè
Lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua
Chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
Phút gần gủi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi
Tiếng ve nức nở
Buồn hơn tiếng lòng
Biết ai còn nhớ
Đến ân tình không
Đường xưa in bóng
Hai đứa nay đâu
Những chiều hẹn nhau lúc đầu
Giờ như nước trôi qua cầu
Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổi thay
Tường mái rêu mờ
Bên hiên hằng giờ
Tìm những bạn xưa
May ra có còn đôi đứa
Vẫn yên vui sống đời học trò
Bâng khuâng đợi chờ
Người sao chẳng đến
Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm
Cây dương đầu trường
Còn khắc hàng tên
Hoa leo phũ phàng đan kín
Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm
Tôi vẫn nhớ
Sân trường và cây đa
Nhớ một ông giáo già
Nhớ bạn bè hôm qua
Bao kỷ niệm nhắc lại khi hè đến
Ngày xưa ơi nhớ mãi không quên
Thời gian ngăn cách
Chúng ta trong đời
Nhớ thương rất nhiều
Nói không nên lời
Màu áo tím ngày xưa đâu
Đem vào lòng thêm trái sầu
Hạ buồn này nhớ mãi ngàn sau
Giã biệt bạn lòng ơi
Thôi nay xa cách rồi
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi
Buồn riêng một mình ai
Chờ mong từng đêm gối chiếc
Nỗi u hoài này ai có hay
Nếu ai đã từng
Nhặt hoa thấy buồn
Cảm thông được nỗi
Vắng xa người thương
Màu hoa phượng thắm
Như máu con tim
Mỗi lần hè thêm kỷ niệm
Người xưa biết đâu mà tìm
Màu hoa phượng thắm
Như máu con tim
Mỗi lần hè thêm kỷ niệm
Người xưa biết đâu mà tìm
Màu hoa phượng thắm
Như máu con tim
Mỗi lần hè thêm kỷ niệm
Người xưa biết đâu mà tìm