Liên Khúc: 60 Năm Cuộc Đời, 20-40

Liên Khúc: 60 Năm Cuộc Đời, 20-40

Lời bài hát Liên Khúc: 60 Năm Cuộc Đời, 20-40

Đóng góp bởi

Anh ơi có bao nhiêu
60 năm cuộc đời
20 năm đầu
Sung sướng không bao lâu
20 năm sau
Sầu thương cao vời vợi
20 năm cuối là bao
Em ơi có bao nhiêu
60 năm cuộc đời
20 năm đầu
Sung sướng không bao lâu
20 năm sau
Sầu thương cao vời vợi
20 năm cuối là bao
Năm anh hai mươi
Em mới sinh ra đời
Ngày anh bốn mươi
Em cũng vừa đôi mươi
Tình đời nhiều lúc mỉa mai
Cuộc đời nhiều đắng nhiều cay
Vui đó sầu đây
Khi em còn trong nôi
Anh đã lo chuyện đời
Ôi hai mươi năm u hoài
Đầu vừa điểm phai
Gặp nhau tưởng duyên may
Ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi
Lỡ tuổi lỡ thời
Nay ta không xứng đôi
Thôi thôi chờ đến kiếp sau
Năm anh hai mươi
Em mới sinh ra đời
Ngày anh bốn mươi
Em mới mới tròn đôi mươi
Tình đời nhiều lúc mỉa mai
Cuộc đời nhiều đắng nhiều cay
Vui thế là thôi
Khi em còn trong nôi
Anh đã lo chuyện đời
Ôi hai mươi năm u hoài
Đầu vừa điểm phai
Gặp nhau tưởng duyên may
Ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi
Lỡ tuổi lỡ thời
Nay ta không xứng đôi
Thôi thôi chờ đến kiếp sau
Năm anh hai mươi
Em mới sinh ra đời
Ngày anh bốn mươi
Em mới tròn đôi mươi
Tình đời nhiều lúc mỉa mai
Cuộc đời nhiều đắng nhiều cay
Vui đó sầu đây
Khi em còn trong nôi
Anh đã lo chuyện đời
Ôi hai mươi năm u hoài
Đầu vừa điểm phai
Gặp nhau tưởng duyên may
Ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi
Lỡ tuổi lỡ thời
Nay ta không xứng đôi
Thôi thôi chờ đến kiếp sau
Đầu vừa điểm phai
Gặp nhau tưởng duyên may
Ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi
Lỡ tuổi lỡ thời
Nay ta không xứng đôi
Thôi thôi chờ đến kiếp sau