Lenlala (TiJak Remix)

Lenlala (TiJak Remix)

Lời bài hát Lenlala (TiJak Remix)

Đóng góp bởi

Dòng tin nhắn vang lên tín ten
Ai đang đến anh cứ đoán xem
Hơn 20 phút nữa em mới đến
Anh đâu rồi cứ đợi ở bên thềm
Một bài hát em chẳng nhớ tên
Vài lời nói chưa kịp cất lên
Bao cảm xúc cứ lại mỗi đêm
Đôi ta chìm trong khoảnh khắc êm đềm
Mình cứ bên nhau
Chúng ta lên lá la
Chẳng biết mai sau
Chúng ta lên lá la
Mà có sao đâu
Chúng ta lên lá la
Nơi đâu để em cảm thấy yên bình
Dòng tin nhắn vang lên tín ten
Ai đang đến anh cứ đoán xem
Hơn 20 phút nữa em mới đến
Anh đâu rồi cứ đợi ở bên thềm
Mình cứ bên nhau
Chúng ta lên lá la
Chẳng biết mai sau
Chúng ta lên lá la
Mà có sao đâu
Chúng ta lên lá la
Nơi đâu để em cảm thấy yên bình